Seasons Greetings from Bangkok

Greetings from Bangkok! 
ทักทายจากกรุงเทพฯ 

Seasons_Greetings_2015.png

Seasons greetings to you, those near-and-dear, and to those of you going away - happy holidays.
ทักทายตามเทศการแก่ท่าน ผู้ที่เป็นที่รักทั้งหลายของท่าน และท่านทั้งหลายที่กำลังจะเดินทาง ขอให้มีความสุขสำหรับช่วงวันหยุดนี้  

The team at Frontdesk Anywhere are delighted to say we made the right move investing in the opening of the Bangkok office. We've experienced high levels of traffic on our website and plenty of requests for online demonstrations, but more importantly a high conversion rate of hoteliers who have chosen to be ahead of the curve and take-up a next generation, cloud-based, property management system.

ทีมงาน Frondesk Anywhere รู้สึกตื่นเต้นที่จะกล่าวว่า ทางเราได้มีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องในการลงทุนเปิดบริษัทที่กรุงเทพฯ เราได้เห็นระดับความพึงพอใจอย่างมากในการใช้งานเว็บไซต์และการสาธิตออนไลน์ของเราแต่เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้บริหารจัดการโรงแรม ผู้ที่ได้เลือกอยู่แถวหน้าของแนวโค้งและเริ่มต้นไปกับรุ่นใหม่ ในระบบบริการจัดการโรงแรมแบบกลุ่มเมฆ 

And we're not only converting hotels from Thailand, but excitingly, from across the whole Asia Pacific region. We've already seen singular operators and multi-property groups choosing to invest in the Frontdesk Anywhere platform to grow their business forward - a very pleasing sign! 

ผู้บริหารจัดการโรงแรมเหล่านี้ไม่ได้มาจากแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังคงดึงดูดทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเราได้เห็นผู้บริหารจัดการโรงแรมเดี่ยว และกลุ่มที่มีหลายโรงแรม เลือกที่จะลงทุนกับระบบของ Frontdesk Anywhere เพื่อให้ธุรกิจของเค้าเติบโตไปข้างหน้า ซึ่งเป็นสัญญานที่ดีมาก

In order to keep up with demand our Bangkok team will continue to grow with the on-boarding of more Asian language sales and support members. Additionally, when responding to business requests, we will soon be releasing a Thai language-customised version of the Frontdesk Anywhere platform; ensuring maximum engagement for hoteliers in the fast-growth Thai market.

เพื่อที่จะดำเนินการต่อไป ทีมงานจะเห็นทีมงานที่กรุงเทพฯ เติบโตไปกับสมาชิกเซลล์และผู้สนับสนุนที่ใช้ภาษาเอเซีย ในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ในเร็วๆ นี้เราจะปล่อยภาคภาษาไทยเพื่อตามใจความต้องการของผู้ใช้งานระบบ Frontdesk Anywhere เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้มีการทำงานกับผู้บริหารจัดการโรงแรมได้อย่างสูงสุดในตลาดของประเทศไทยที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

We'll be revealing more exciting news in the New Year, but for now we're pleased to say our first two-and-half months has proved to be an exciting time to be part of the dynamic hotel industry in Asia Pacific. 

ตามที่เราได้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ จึงจะมีข่าวใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นตามมา แต่สำหรับตอนนี้เรามีความยินดีที่จะกล่าวว่า ช่วงระยะเวลาสองเดือนครึ่งที่ผ่านมานี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมโรงแรมที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

Lastly, we know this is a peak period for many hoteliers, so we wish you every success over this time and know you will use it to get as many heads-in-beds as possible.

ท้ายที่สุดนี้ ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สูงที่สุดของผู้บริหารจัดการโรงแรม ดังนั้นเราจึงปรารถนาให้ท่านประสบความสำเร็จในช่วงเวลานี้ และเราทราบว่าท่านจะใช้ช่วงเวลานี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้  

Best regards

Nicholas

ด้วยความเคารพ 

BKK_Team_Christmas.jpg

PS: If you're an Asia Pacific hotelier who's interested to learn more, or know of other hoteliers who may be interested in moving to a next generation property management system we are here to help

ปล. หากท่านเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่สนใจจะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น หรือทราบว่ามีผู้บริหารจัดการโรงแรมอื่นใดที่อาจสนใจในการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบบริหารจัดการโรงแรมรุ่นใหม่ เรามาที่นี่เพื่อช่วยท่าน

 

comments
0